• Process Maker Plus [a] gmail . com

به سازمان اجازه می دهد تجارتشان را در خارج از فرایند توسعه دهند که توسعه و نگهرداری منطق تجارت را بسیار ساده تر میکند. این سطح از انتزاع به طراحان فرایند این امکان می دهد که نقش تجاری از وظیفه ی نگهداری را به یک تحلیل گر اختصاص دهند که نیازی به درک عمیقی از کل فرایند تجاری ندارد و طراحان فرایند تنها باید منطق نقش های تجاری را درک کنند.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7