• Process Maker Plus [a] gmail . com

پس از پیاده سازی یک راه کار BPM (به طور مثال استفاده از پروسس میکر برای خودکار سازی فرایند ها و افزایش بهره وری) نیاز مند راهی برای اندازه گیری میزان کارایی آن هستید. داشبرد حرفه ای پروسس میکر پاسخی به این نیاز است و دیدی کلی و سریع را از عملکرد سامانه برای کاربران ، مدیران و متصدیان قرار فراهم می کند. این داشبورد ها قابلیت سفارشی شدن دارند و می توانند از هر داده ای در پروسس میکر گزارش های صریح و عمقی تهیه کنند.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7