• Process Maker Plus [a] gmail . com

به مدیر اجازه ایجاد نمایی سفارشی برای بخش های کارتابل ، متوقف شده ها و ارسال شده ها را می دهد. اطلاعات جداول گزارش ها و فرم های فرایند نیز می توانند به شکل ستون هایی در بخش کارتابل به نمایش در آیند که کاربری این بخش را ساده تر و ملموس تر میکنند.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7