• Process Maker Plus [a] gmail . com

به مدیران پروسس میکر امکان بایگانی پرونده های بزرگ و سنگین را می دهد که این کار نگهداری و رسیدگی به آن ها را بسیار ساده تر می کند. این امکان همچنین اطمینان می دهد که با خالی کردن کارتابل از پرونده های قدیمی سرعت و کارآیی سیستم همچنان حفظ می شود. مدیر میتواند پرونده های بایگانی شده را در موقع نیاز بازیابی و به کارتابل کاربر باز گرداند.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7