• Process Maker Plus [a] gmail . com

به مدیران فرایند امکان می دهد تا یک توافق سطح خدمت را ایجاد کنند. این امکان می تواند روی یک وظیفه ، در طی چند وظیفه یا درطول کل فرایند قرار گیرد. این روند فرایند های تایید نشده را گزارش می کنند. این بررسی عمیق امکان یک تحقیق علمی برای مشخص شدن مشکلات اصلی پرونده های کم بازده فراهم می کند تا مشکلات ریشه ای حل شود. همچنین می توان جریمه ای تعیین و اعمال کرد تا پیمانکاران فرعی را ملزم به اجرای SLA ها کند.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7