• Process Maker Plus [a] gmail . com

گاهی نیاز است برای بخش های مختلف و منفک سازمان و یا گاهی برای ایجاد محیط های آزمایشی چندین فضای کاری در پروسس میکر ایجاد شود. در این موارد کمبود ابزاری برای مدیریت این فضا های کاری احساس می شود. این ابزار پاسخی به این نیاز است که امکان مدیریت سرویس دهنده پروسس میکر و همه فضاهای کاری موجود در آن را می دهد. در این سامانه مدیران می توانند گزارش دسترسی ها ها را برای همه فضاهای کاری مشاهده کنند ، آن ها را فعال یا غیر فعال کنند ، فضاهای کاری جدید ایجاد کنند ، ارتباطات را مدیریت کنند و آمار فرایند ها و پرونده های یک فضای کاری را مشاهده کنند.

ابزار های تحت وب این سامانه سرویس دهنده پروسس میکر را به یک سرویس دهنده چند مستاجره تبدیل می کند بنابراین شما می توانید به هر تعدادی که نیاز دارد فضای کاری ایجاد کند و به عنوان سرویس به مشتریان خود ارائه کنید.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7