• Process Maker Plus [a] gmail . com

این ابزار پروسس میکر امکان مدیریت کارتابل ، پیش نویس ها ، اشتراکات را فراهم کرده ، انجام عملیات دیگری همچون شروع یک پرونده جدید  را از داخل نرم افزار Mirosoft Outlook امکان پذیر می کند. بنابراین کاربر می تواند در کنار ایمیل های خود کارتابل پروسس میکر را نیز مدیریت کند.

 

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7