• Process Maker Plus [a] gmail . com

این ابزار امکان پشتیبان گیری پیشرفته از موارد زیر را فراهم می کند :

-         فرایند ها

-         قوانین اختصاص

-         متغییر ها

-         فرم های پویا

-         ورودی ها

-         اسناد

-         اسناد خروجی

-         محرک ها (trigger)

-         جداول گزارش ها

-         قالب ها

-         فایل ها

-         ارتباطات پایگاه داده

-         دسترسی ها

-         ناظران

-         اشیای ناظران

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7