• Process Maker Plus [a] gmail . com

این ابزار یک چارچوب گزارش گیری جدید است که دوباره به طور کامل بازنویسی شده تا جایگزین ابزار گزارش گیری استاندارد در نسخه های قبلی پروسس میکر شود. این ابزار امکان ساخت گزارش با کنترل دسترسی پیشرفته ، انجام پیوند روی مجموعه های داده ای مختلف را امکان پذیر کرده ، نتایج مورد نظر کاربر فراهم می کند. گزارش ساز علاوه بر مصور سازی داده های فرایندها امکان خروجی به Excel و PDF را نیز به کاربر می دهد. این سامانه همچنین دارای  یک رابط کاربری عالی است که امکانات بسیاری همچون گروه بندی ، جمع بندی ها و ...  فراهم می کند.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7