• Process Maker Plus [a] gmail . com

این ابزار کارتابل را با Gmail یکپارچه سازی کرده ، یک ارتباط کامل با Gmail ایجاد می کند. همه پرونده های شما به شکل ایمیل نمود پیدا می کنند و شما می توانید در کسری از ثانیه با کمک گوگل آن ها را جستجو کنید. این یک پارچگی همچنین شامل Google Drive ، Google Sheets و Google Calendar  نیز می شود.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7