• Process Maker Plus [a] gmail . com

این ابزار یک گزارش متنی از اعتبار سنجی فرایند بر اساس قواعد مدل های BPMN2.0 تولید می کند. این ابزار با یک محیط طراحی یکپارچه شده و به رفع نواقض فرایند و هماهنگ سازی آن با BPMN2.0 کمک می کند.

اعتبار سنج فرایند

Process Validator

مدیران و تحلیل گران می توانند با کشف تنگناها و ناکارآمدی ها به طور پیوسته بهره وری را افزایش دهند.

برای مدیران ارشد امکان دسترسی ساده و سریع به گزارشات بازدهی را فراهم کرده ، معیار های لازم برای تصمیمات آگاهانه را مهیا میکند.

تماس با ما

دفتر مرکزی یزد :

یزد - بلوار آیت الله طالقانی

تلفن واحد مرکزی :

+98 9 1 3 5 1 2 8 1 6 3

تلفن  واحد فروش و خدمات مشهد :

+98 9 1 5 3 3 4 8 9 9 0

واحد مشاوره و فروش تهران:

+98 9 1 2 6 7 7 8 3 6 7